За 48 път Младежки дом ще проведе Рецитал-конкурс за изпълнение на Ботева и Възрожденска поезия и проза от любители

СТАТУТ
на
48 Национален рецитал-конкурс за изпълнение на
Ботева и Възрожденска поезия и проза
/от любители/

1. Националният рецитал – конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза се организира от Община Враца и Младежки дом – Враца и се провежда ежегодно в рамките на „Ботеви дни” в град Враца през месец май.
2. Откриването, конкурсът и официалното закриване на 48 Национален рецитал-конкурс ще се проведат на 29.05.2010 год. от 10:30 часа в Младежки дом – Враца.
3. В Конкурса участват любители, изпълнители на художествено слово от всички възрасти, разпределени в три групи:
- І-ва група – индивидуални участници до 14 години;
- ІІ-ра група – индивидуални участници над 14 години;
- ІІІ-та група – групови изпълнения.
4. Допускат се до участие само изпълнители с Ботеви или възрожденски творби (поезия, проза, публицистика).
5. Времетраене на изпълненията:
* Индивидуални – до 10 минути;
* Групови – до 20 минути.
6. Премирането се извършва от тричленно жури – театрални педагози и актьори.
Награден фонд на Конкурса:
* за индивидуални изпълнители до 14 години:
- І-во място – 80 лева;
- ІІ-ро място – 50 лева;
- ІІІ-то място – 40 лева.
* за индивидуални изпълнители над 14 години:
- І-во място – 140 лева;
- ІІ-ро място – 120 лева;
- ІІІ-то място – 100 лева.
* за групови изпълнения:
- І-во място – 220 лева;
- ІІ-ро място – 200 лева;
- ІІІ-то място – 170 лева.

* Организационният комитет на Конкурса и спонсори подсигуряват допълнителни награди за участниците.
* Журито има право да намалява и увеличава броя и размера на наградите в отделните групи.
* Наградените от І-во до ІІІ-то място на предишни издания на Конкурса нямат право да участват с произведения, с които са участвали в тях.
* Не се допуска повече от един групов рецитал и не повече от трима индивидуални изпълнители от училище или от друга институция.
7. Всички разходи по пребиваването са за сметка на участниците.
8. Организаторите не поемат ангажимент за резервации на хотел.
9. Краен срок за заявки 21 май 2010 година:
Младежки дом, бул. “Втори юни” № 10, 3000 Враца,
тел: 092/ 62 70 35, 62 71 19, факс: 62 71 20,
e-mail: youth_house@abv.bg

Заявка за участие

 


Горе