Ученически общински съвет - Враца

На 18 октомври 2017 г. от 19:00 часа в Конферентната зала на Община Враца  се проведе отчетно-изборно събрание на Ученически общински съвет - Враца. В отсъствие на досигашния председател на Съвета, зам. председателя Михаил Митев направи обзорен отчет на дейността през изтеклия период.

Съставът на УОбС се  формира от представители на всички училища – председател и заместник-председател на ученическия съвет от всяко учебно заведение и доброволци.

            Кандидатите за председател и зам. председатели за мандат 2017/2018 г. изложиха своите виждания за основните предизвикателства и приоритети на Съвета.

            След гласуване за Председател на УОбС – Враца беше избран Христиан Младенов. Двете позиции зам.председател заеха Зорница Гергова и Валентино Бойчев.

            За PR на Съвета беше избран Михаил Митев.Горе