Ученически общински съвет

Ученически общински съвет е основан през есента на 1999 година.
Неговите членове са представители на Ученическите съвети на всички средни общообразователни училища и професионални гимназии в град Враца и доброволци от учащата младеж.
Град Враца е третият в страната, който през месец март 2000 година прие Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите.
През 2003 година, по предложение на УОбС, Ботевският организационен комитет прие през година Враца да бъде домакин и организатор на Национални срещи на ученически и детски парламенти в рамките на Ботеви дни. През май 2012 се проведе VI Национална среща на детски и младежки парламенти, в която се включиха над 50 младежки лидери от 12 града в страната.
От 2006 година Ученическият общински съвет, съвместно с Младежки дом – Враца и РЗИ – Враца работят по Проекти за сексуално и репродуктивно здраве, финансирани от Фонда за Народонаселение на ООН.Горе