Статут на петдесети национален рецитал-конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза /любители/

1. Националният рецитал – конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза се организира от Община Враца и Младежки дом – Враца и се провежда ежегодно в рамките на „Ботеви дни” в град Враца през месец май.
2. Откриването, конкурсът и официалното закриване на 50-ти Национален рецитал-конкурс ще се проведат на 26.05.2012 год. от 10:00 часа в Младежки дом – Враца.
3. В Конкурса участват любители, изпълнители на художествено слово от всички възрасти, разпределени в три групи:
- І-ва група – индивидуални участници до 14 години;
- ІІ-ра група – индивидуални участници над 14 години;
- ІІІ-та група – групови изпълнения.
4. Допускат се до участие само изпълнители с Ботеви или възрожденски творби (поезия, проза, публицистика).
5. Времетраене на изпълненията:
* Индивидуални – до 6 минути;
* Групови – до 15 минути.
6. Премирането се извършва от тричленно жури – театрални педагози и актьори.
Награден фонд на Конкурса:
* за индивидуални изпълнители до 14 години:
- І-во място – 80 лева
- ІІ-ро място – 60 лева
- ІІІ-то място – 40 лева
* за индивидуални изпълнители над 14 години:
- І-во място – 140 лева
- ІІ-ро място – 120 лева
- ІІІ-то място – 100 лева
* за групови изпълнения:
- І-во място – 250 лева
- ІІ-ро място – 220 лева
- ІІІ-то място – 180 лева

* Организационният комитет на Конкурса осигурява допълнителни награди за участниците:
- награда на Младежки дом – Враца;
- награда на Българска асоциация на аматьорския театър /БААТ/;
- награда на Ученически общински съвет – Враца;
* Журито има право да намалява и увеличава броя и размера на наградите в отделните групи.
* Наградените от І-во до ІІІ-то място на предишни издания на Конкурса нямат право да участват с произведения, с които са участвали в тях.
* Не се допуска повече от един групов рецитал и не повече от трима индивидуални изпълнители от училище или от друга институция.
7. Всички разходи по пребиваването са за сметка на участниците.
8. Организаторите не поемат ангажимент за резервации на хотел.
9. Краен срок за изпращане на заявки - 23 май 2012 година:
Младежки дом, бул. “Втори юни” № 10, 3000 Враца,
e-mail: youth_house@abv.bg
тел: 092/ 62 70 35, 62 71 19, факс: 62 71 20
Заявка за участие


Горе