Представители на УОбС взеха участие в Пролетна сесия на младежките парламенти

От 14 до 16 април 2011 г. в град Перник се проведе ХІ Национална пролетна сесия на общинските младежки съвети и парламенти. На сесията взеха участие представители на Ученически общински съвет – Враца Таня Кръстева председател, Йоана Кръстева – председател на Ученически съвет на Езикова гимназия „Йоан Екзарх” и Даниела Мишева – старши експерт в Младежки дом – Враца. В Сесията взеха участие представители от 24 общини от страната. Участниците презентираха работата на своите парламенти в първия работен ден. Вторият ден премина в работа по групи, разисквайки темата „Образованието – приоритет на младите хора”. Особено внимание бе обърнато на средното, висше и неформално образование.


Горе