Областно обучение

На 10 и 11 февруари 2010 г., във Врачански балкан, се проведе Областно обучение за младежи на тема „Младежки публични политики на местно ниво и включване на младите хора в тях”.
Обучението се проведе по Проект „Младежки информационно-консултантски център” и в него участваха младежи от общините Борован, Хайредин, Мизия, Козлодуй, Оряхово и Враца.
Участниците се запознаха с Хартата за участие на младите хора в общините и регионите, с местни политики за младежта, както и с Програмите „Младежта в действие” и „Младежки информационно-консултантски центрове”.

      
 


Горе