НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „НАРИСУВАЙ ИСТОРИЯТА” 2020г.

 

МЛАДЕЖКИ ДОМ – ВРАЦА

организира

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

„НАРИСУВАЙ ИСТОРИЯТА”

Посветен на 3-ти март – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

            ЦЕЛ:

-Да стимулира развитието на детското творчество и въображение и даде възможност на децата да споделят своите идеи и знания.

-Да се провокира творческият потенциал, положителното мислене и родолюбивите нагласи на младите хора.

 

            РЕГЛАМЕНТ:

В конкурса могат да участват деца и младежи от 6 до 25 години в следните раздели:

                1. Раздел -  Рисунка

            Всеки участник трябва да изпрати не повече от две рисунки по тематиката на конкурса с размери 35 х 50 см., без паспарту. Разрешава се използването на всякаква техника и средства – акварел, темперни бои, пастели , графика, молив, туш, колаж.

            Рисунките не трябва да са гледани /копирани/ от списание, картички и илюстровани книги.

            На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо:

- Трите имена на автора;

- Възраст;

- Училище, извънучилищно звено, школа, клуб;

            - Точен адрес, пощенски код, телефон;

            2. Раздел  - Приложно изкуство

            Учениците, индивидуално или колективно могат да участват с изработени от тях от различни материали – пластики, пана, керамика, дърворезба, обемни форми и др. Творбите трябва да бъдат придружени с информация за:

- Трите имена на автора;

- Възраст;

- Училище, извънучилищно звено, школа, клуб;

            - Точен адрес, пощенски код, телефони и e-mail;

            Класирането ще се извърши в три възрастови групи :

  • Първа група      -   6-10г.
  • Втора група      -   11-14г.
  • Трета група      -   15-25г.

               СРОКОВЕ:

  1. Всички творби трябва да бъдат изпратени най-късно до 28 февруари 2020 г. на адрес:

3000 гр. Враца, бул. „Втори юни” 10, Младежки дом  /важи датата на пощенското клеймо/.

Конкурсните материали не се връщат, най-добрите творби ще вземат участие в изложба.

  1.  Обявяването и церемонията по награждаването на класираните участници ще се състои на 06.03.2020 г. от 18.00 ч. в Младежки дом – Враца.
  2. Тричленно жури ще отличи I, II, III от всяка възрастова група, за всеки раздел с предметни награди и грамоти.
  3. При невъзможност да присъстват на награждаването, участници от страната, заели призови места, ще получат наградите си по куриер.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:

Гр. Враца 3000

Бул. „Втори юни” 10

МЛАДЕЖКИ ДОМ

Телефон: 092/627035 – Росица Стоянова

e-mail: youth_house@abv.bg


Горе