Мотивационен курс на МИКЦ - Враца

На 12 март 2012 година в Младежки дом – Враца, по Проект МИКЦ  се проведе Мотивационен курс на тема „ Умения за търсене на работа.Представяне пред работодател.”

            Зрелостници от СОУ „Христо Ботев”- Враца се запознаха с практични и полезни начини за: как се пише добро мотивационно писмо, как се преодолява притеснение при явяване на интервю за работа ,ясно дефиниране на цели, как се изготвя CV – български и европейски формат на автобиография, невербална комуникация /общуване без думи/ и професионални и образователни области, определени по ВПИ.


Горе