ХІ Национален поетичен конкурс "Любовта..."

СТАТУТ

По случай 14 февруари – Ден на влюбените, Младежки дом – Враца обявява за ХІ пореден път Национален поетичен конкурс „Любовта...”.
В Конкурса право на участие имат младежи от цялата страна на възраст до 30 години.
Не се приемат произведения участвали в предходни конкурси.
Творбите се оценяват се от 3-членно жури.
Ще бъдат раздадени грамоти и предметни награди за отличилите се на първо, второ и трето място.
Произведенията да носят името на автора, възраст /навършени години/, телефон и e-mail за връзка.
Желаещите трябва да изпратят до 2 /две/ стихотворения в три печатни екземпляра и на e-mail: youth_house@abv.bg
Организаторите поемат разходите за хотел на наградени участници от други населени места в деня на награждаването.
Краен срок за предаване на творбите – 21 февруари 2011 година.
Награждаване на отличените творби ще стане на
28 февруари 2011 година от 19:00 часа в Младежкия дом.
 


Горе