Фотоконкурс "Моето семейство през фотообектива"

1 Право на участие
Право на участие имат любители фотографи на възраст между 10 и 40 години, независимо от тяхното образователно равнище, социален и етнически произход.

2 Tема
Темата на конкурса е „Моето семейство през фотообектива” и е посветен на 21 ноември – Ден на християнското семейство. С най-добрите фотографии ще бъде експонирана изложба.

3 Условия за участие
3.1 Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, описващ идеята и посланието, което участникът иска да изрази (до 40 думи).
3.2 Големината на изображението трябва да бъде над 2,000 пиксела по дългата страна (над 3 mpx);
3.3 Допускат се следните допълнителни обработки на снимката :-
- обработка на яркост и контраст;
- изостряне на изображението;
- прекадриране на снимката.
3.4 Участникът в конкурса трябва да гарантира, че е носител на авторските права и на правата за публикация на творбата, с която участва, както и че освобождава Младежки дом - Враца от всякакви претенции на трети лица, свързани с използване на творбата за промоционалните цели на конкурса.
3.5 Участникът в конкурса предоставя на Младежки дом - Враца правата за публикация на творбата, с която участва;
3.6 Младежки дом - Враца си запазва правото да не допуска до участие в конкурса снимки, които нямат необходимите технически и сюжетни качества, не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.
Не се приемат за участие :
- снимки, които не са авторски;
- снимки с лошо качество;
- снимки с дати, Copyrights, воден знак, текстове по снимката (рамкирането на снимка не е препоръчително, освен ако не допълва идеята на автора);
- снимки с порнографски или обиден характер;
- описанието към снимката не трябва да има обиден или дискриминиращ характер – незаконни дейности или злоупотреби, клевета срещу личност или нарушаването на правото на лична сфера или публикация например правото на Copyrights, търговски имена, търговски марки или служебни марки на личност или общност.
4 Изпращане на снимки за участие
Снимки за участие в конкурса се изпращат на CD-носител – по пощата или на място: 3000 Враца, бул. „Втори юни” 10, или на електронната поща на Младежки дом – Враца – youth_house@abv.bg.

Снимките трябва да отговарят на посочените в точка 3 от настоящия регламент условия. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

Срок за изпращане на снимките
Материалите за участие в конкурса “Моето семейство през фотообектива” трябва да бъдат изпратени най-късно до 26 ноември 2010 година (важи датата на пощенското клеймо).

6 Брой снимки
Всеки участник може да участва най-много с две снимки. Веднъж изпратени, снимките не могат да бъдат оттегляни или заменяни. Всяка следваща снимка, изпратена от един и същ участник ще бъде дисквалифицирана. Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, с който участва в конкурса.

7 Критерии за оценка
- интерпретация на темата;
- оригиналност на творбата;
- яснота на посланието;
- способност да се ангажира вниманието на зрителя.

8 Награди
Ще бъдат присъдени първа, втора и трета и до три поощрителни награди, както следва:
- първа награда – 80, 00 лева
- втора награда – 60, 00 лева
- трета награда – 40, 00 лева
- поощрителни награди – по 20, 00 лева

9 Съхранение на лични данни
Предоставените лични данни – трите имена, възраст и телефон за връзка ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

10 Приемане на правилата на конкурса
При изпращане на творбата за участие в конкурса участниците декларират, че са запознати и приемат условията на конкурса.

Откриване на изложба и награждаване на отличените в конкурса „Моето семейство през фотообектива” ще се състои на 7. 12. 2010 година /вторник/, от 19:00 часа в Младежки дом.
 


Горе