Десета национална пролетна сесия на БДМП

От 15 до 17 април 2010 година се проведе Х-та национална пролетна сесия на Български детски и младежки парламенти в град Силистра. В нея взеха участие над 15 български града. В кратка презентация председателя на Ученически общински съвет – Враца – Гергана Гиздина и Поля Иванова запознаха присъстващите младежи и техните ръководители за дейността на врачанския съвет, бъдещите му планове и отправиха официална покана за Петата национална среща на БДМП във Враца, която ще се проведе от 31 май до 2 юни 2010 и ще протече под наслов „Ние сме динамото на бъдещето”.
На срещата в Силистра учениците проведоха дискусия на тема „Младите говорят...”, като всеки имаше възможността да сподели успехите и проблемите в своята организация. Останалите градове бяха впечатлени от инициативите на врачанския УОбС, възможността му ползотворно да работи с подкрепата на Младежки дом – Враца, общинското ръководство и медиите на местно ниво. Програмата предлагаше възможността младежите да разговарят с компетентни лица за ролята на вестниците, радиото и телевизията в младежката дейност и да работят по групи. Запознаха се с дейността на различни организации, които се занимават с ориентиране към подходящото за всеки образование.
В Силистра се взе решение за провеждане на национална седмица под мотото „Бъди активен, не агресивен”. Тя ще е съпроводена от различни събития във всеки български град. Планува се и фотоизложба.
Участниците решиха следващата пролетна сесия на БДМП да се проведе в град Перник.
 


Горе