49 - ти Национален рецитал-конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза /от любители/

От 26 май до 2 юни 2011 година в град Враца ще се проведат традиционните национални “Ботеви дни” .Община Враца и Младежки дом – Враца организират на 28.05.2011 год. в рамките на “Ботеви дни – 2011” ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН РЕЦИТАЛ - КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БОТЕВА И ВЪЗРОЖДЕНСКА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА (любители).
Откриването, конкурсът и официалното закриване ще се проведат на 28.05.2011 год. – начало 10:30 часа в Младежки дом – Враца.
Хотел, пътни и дневни разходи са за сметка на участниците.
Изпратете Вашия формуляр за участие най-късно до 20 май 2011 год. на адрес: Младежки дом, бул. “Втори юни” № 10, 3000 Враца,
тел: 092/ 62-70-35, 62-71-19, факс: 62-71-20,
e-mail: youth_house@abv.bg
 

СТАТУТ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


Горе