"Учител-Будител на годината-2017"

Ученически общински съвет – Враца стартира своя нов сезон с инициативата

„Учител-будител на годината - 2017“

И сформиране на първи в града ни „Клуб на съвременните будители“

Тазгодишната церемония е сигналното издание на „Учител-будител на годината“, началото на една традиция. На номинираните и наградени от всяка церемония ще бъде дадена възможност да станат част от новосформирания „Клуб на съвременните будители“. Членуването в един подобен клуб носи не само престиж на самия учител, който участва в него, но предлага улеснена комуникация между учителите на отделните училища. По този начин те могат лесно да обменят идеи, които впоследствие биха могли да се превърнат в реалност. 

 

СТАТУТ

на награда „Учител - Будител на годината“

на Ученически общински съвет - Враца  

 

І. ЦЕЛ НА НАГРАДАТА:

Чл.1. Наградата има за цел да отличи учители заслужили през годината  уважението, признателността и обичта на учениците си, това са качествата с които те стимулират и мотивират младите хора в тяхното личностно развитие.

Чл.2. Наградата се присъжда ежегодно след номинации от учениците от всяко училище в навечерието на 1 ноември - Ден на Будителите.

Чл.3. Наградата „Учител - Будител на годината“ представлява пластичен знак и почетна грамота.

ІІ. УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА НОМИНИРАНЕ:

Чл.4. За награда могат да бъдат предложени индивидуално учители от училищата на територията на град Враца  /до двама представители от училище/.

Чл.5. Ученическите съвети в отделните училища представят при номиниране следните документи:

- мотиви за номинацията в обем до две страници;

- снимки, документи, аргументиращи мотивите за номинацията;

- кратка биография на номинирания.

Чл.6. Номинации могат да правят само ученическите съвети след провеждане на анкета в училищата.

Чл.7. Номинации не могат да се правят от самите кандидати за

наградата.

 

Чл.8. Наградата не се присъжда посмъртно.

Чл.9. Критериите за номиниране са:

 

- личностни и професионални качества;

- награди и отличия;

- широк положителен отзвук от училищни и извънучилищни дейности ;

- максимално вписване в контекста на: „Съвременен – Будител“;

- иновативност и оригиналност.

Чл.10. Номинираните веднъж не могат да бъдат номинирани отново;

ІІІ. КОМИСИЯ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА:

Чл.11. Номинации се подават в писмен вид до Ученически общински съвет - Враца в срок до 15 октомври на текущата година.

Чл.12. Ученически общински съвет - Враца в срок до 20 октомври прави селекция на номинациите и изготвя предложение за членовете на „Клуб на съвременните будители“ – Враца.

Чл.13. Решенията на „Клуб на съвременните будители“ – Враца се вземат с тайно гласуване и с обикновено мнозинство. Решенията на клуба са окончателни.

Чл.14. В срок до 25 октомври „Клуб на съвременните будители“ – Враца изготвя своето решение.

ІV. ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДАТА:

Чл.15. Наградата се връчва на официална церемония от Председателя на Ученически Общински съвет – Враца в навечерието на 1 ноември Ден на Будителите.

Чл.16. Номинираните и наградените стават членове на „Клуб на съвременните будители“ - Враца.

 

 

                                         Ученически общински съвет - Враца  Горе