Младежки лидери се обучават в застъпничество

Членовете на Ученически общински съвет-Враца преминаха двудневен курс на обучение по застъпничество. Чрез интерактивни методи, кратки презентации, ролеви игри, практическа работа в групи и неструктурирани дискусии се постигна разбиране и придобиване на ключови компетенции и умения за организиране и провеждане на застъпнически кампании. Обучението се проведе в Младежки дом-Враца с лектори Даниела Димитрова, изпълнителен директор на „Обществен фонд Читалища” – Плевен и Дамян Минков, председател на управителния съвет на фондация „Артист”.


Горе