V Областен преглед на вокални състави и индивидуални изпълнители - Враца 2011

ЦЕЛ
Да се обогати и разнообрази репертоара на забавната и естрадната песен. Да се стимулира творческата изява на децата и младежите. Чрез песента да се изграждат естетически критерии и се осмисли пълноценно свободното им време.

ОРГАНИЗАТОРИ
Регионален инспекторат по образование – Враца
Младежки дом – Враца
Център за работа с деца - Враца

РЕГЛАМЕНТ
Право на участие имат всички вокални групи и индивидуални изпълнители, обособени в 4 възрастови групи:
I група – до 7 години
II група – от 8 до 10 години
III група – от 11 до 14 години
IV група – от 15 до 19 години
Вокалните състави участват с две песни, едната от които задължително българска.
Индивидуалните изпълнители с една песен по избор без поп - фолк.
Допускат се за участие по един състав и до двама индивидуални изпълнители към него във възрастова група от учебното заведение или културен институт.
Съпроводът е по избор на участниците. Организаторите осигуряват роял, озвучаване с 5 броя микрофони, CD Player.
Пътните и дневни разходи са за сметка на участниците.
V Областен преглед на вокални състави и индивидуални изпълнители ще се проведе на 29.04.2011г. /петък/ от 10:00 ч. в Градска концертна зала.

Срокът за изпращане на заявки за участие е до 31 март 2011г., на адрес:
Център за работа с деца – Враца
ул. “Читалищна” № 5, ПК 89
обл. Враца
3000 гр. Враца
e-mail: vokalenpregled_vr@abv.bg
Телефони за контакти : 092 / 624 338 – П. Гушанска – ЦРД 092 / 627 119 – Ил. Райкова – МД
 


Горе