Стартира областният фотоконкурс "Свят без граници"

 Областен фотоконкурс "Свят без граници"
РЕГЛАМЕНТ НА ОБЛАСТЕН ФОТОКОНКУРС „СВЯТ БЕЗ ГРАНИЦИ”
Конкурсът е част от Проект „Младежки информационно-консултантски център” – Враца и се финансира от Национален център „Европейски и младежки програми и инициативи” по Национална програма за младежта 2011 – 2015 година.
Конкурсът има за цел да насърчи заснемането на значими младежки събития и да провокира включването на младежите в подобни събития.
Tема
Темата на Конкурса е „Свят без граници” и е посветен на Световните дни за младежка активност.
Снимките трябва да са свързани с:
• свободното движение на хора и обмяната на идеи, стремежът да сме граждани на света и личности в една мултикултурна среда;
• участието на младежи в проекти по различни програми;
• младежки лагери, екскурзии, екологични акции, различни форуми и събития.
2. Право на участие
Право на участие имат любители фотографи на възраст от 15 до 29 години.
3. Условия за участие
3.1 Снимките трябва да са авторски, да имат заглавие, име на автора, възраст, населено място, телефон за връзка или електронен адрес.
3.2 Допускат се следните допълнителни обработки на снимките:
- обработка на яркост и контраст;
- изостряне на изображението;
- прекадриране на снимката.
3.3 Авторът в Конкурса предоставя на МИКЦ - Враца правата за публикация на творбите, с които участва;
3.4 Снимките, изпратени за Конкурса остават във фонда на МИКЦ - Враца;
3.5 МИКЦ - Враца си запазва правото да не допуска до участие в Конкурса снимки, които не отговарят на темата или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.
4. Изпращане на снимки за участие
Снимки за участие в Конкурса се изпращат на електронен адрес: youth_house@abv.bg или на място: 3000 Враца, Младежки дом, бул. „Втори юни” 10. Телефон за повече информация: 092/62 70 35.
Снимките трябва да отговарят на посочените в точка 3 от настоящия регламент условия. До участие в Конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.
5. Срок за изпращане
Снимките за участие в Областния конкурс “Свят без граници” трябва да бъдат изпратени най-късно до 20.04.2013 година (важи датата на пощенското клеймо).
6. Брой снимки
Всеки участник може да участва само с три снимки. Веднъж изпратени, снимките не могат да бъдат оттегляни или заменяни.
7. Критерии за оценка
- интерпретация на темата;
- оригиналност на творбата;
- яснота на посланието;
- способност да се ангажира вниманието на зрителя.
8. Награди
Ще бъдат присъдени първа, втора, трета и една поощрителна награди, както следва:
- първа награда – 70, 00 лева
- втора награда – 50, 00 лева
- трета награда – 30, 00 лева
- поощрителна награда – 20, 00 лева
9. Съхранение на лични данни
Предоставените лични данни – трите имена, възраст и телефон за връзка ще служат само за целите на Конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни.
10. Приемане на правилата на Конкурса
Изпращането на творбите за участие в Конкурса е гаранция, че участникът е запознат с условията.
Награждаване на отличените в Конкурса “Свят без граници” ще се състои на 29.04.2013 година /понеделник/, от 18:30 часа в Младежки дом – Враца (Младежки информационно-консултантски център – Враца).


Горе