По повод 1 април Младежки дом обявява конкурс за фотография, карикатура и анекдот

СТАТУТ

Конкурс за фотография, карикатура и анекдот „Гъдел”,
посветен на 1 април – Ден на хумора, сатирата и забавата

Раздел фотография:
Всеки участник на възраст от 15 до 30 години има право на участие с най-много три фотографии. Творбите трябва да са на хартиен носител с размери 20 х 30 см. Да носят следната информация за автора: трите имена, възраст,населено място, телефон и e-mail за контакт.
 

Раздел карикатура:
Всеки на възраст от 15 до 30 години има право на участие с най-много три карикатури. Няма ограничение за формата и техниката на изпълнение на творбата. Да носят следната информация за автора: трите имена, възраст, населено място, телефон и e-mail за контакт.
 

Раздел анекдот:
Всеки на възраст от 15 до 30 години има право на участие с най-много три анекдота. Творбите трябва да носят следната информация за автора: трите имена, възраст, населено място, телефон и e-mail за контакт.
 

Анекдотът (от гръцки anèkdotos, т.е. „непубликуван“, „неоповестяван до момента“) е кратък хумористичен разказ с неочакван край, обикновено водещ до поука. Първоначално под „анекдот“ се разбира единствено занимателна, куриозна (дори не задължително смешна) случка от живота на известна личност или от живота на разказвача. Дори в съвремието употребата на думата „анекдот“ не съвпада напълно с тази на „виц“ (от немското Witz, „остроумие“, „шега“), защото, за разлика от измисления да забавлява виц, анекдотът е реално събитие.


Компетентно жури ще присъди първа, втора и трета награда за всеки от разделите.

Наградният фонд на Конкурса е 300 лева.

Анекдотите се приемат до 1 април 2010 г. на място в Младежки дом – Враца или на e-mail: youth_house@abv.bg

Фотографиите и карикатурите се приемат до 1 април 2010 г. на място в Младежки дом – Враца и на адрес:
 

Младежки дом                                                                                                                                                     бул. Втори юни № 10                                                                                                                                   3000 Враца
Откриване на изложбата и награждаване на отличените участници ще се състои на 13 април 2010 година от 18:00 часа.
 

 


Горе