Първи Фестивал с конкурсна програма за модерни танци и мажоретни състави Враца - 8 и 9 юни 2012 г.

Цел: Да популяризира, обогати и усъвършенства репертоара и изпълнителското майсторство на балетните и мажоретни състави. Да създаде благоприятна среда за продуктивен творчески обмен, условия за професионално общуване, партньорства и съвместни творчески проекти.

Организатори: Младежки дом – Враца, Модерен балет „Вива” и Балетно-мажоретен състав „Скай” към Младежки дом - Враца.

Регламент за участие във фестивалната програма:

Фестивалът се провежда в две части – конкурсна и фестивална.
Конкурсната част се отнася за „Модерен балет”.
Формациите могат по желание да участват само във фестивалната, само в конкурсната или в двете части.
Формациите (балетни и мажоретни състави) имат право да участват с до три танца. Времетраенето на всеки танц да не надвишава 5 минути.

Конкурсна програма:
Възрастови категории:
1. категория до 12 години;
2. категория над 13 – 19 години;
3. категория над 20 години, без ограничения във възрастта.
Условия за участие:

1. Един авторски танц.
2. Колективите представят танци или композиции с времетраене до 12 мин. /композиция или 2-3 танца/.
3. Музикалните записи да са на СD - аудио формат.
4. Списък с имена, дата и година на раждане на участниците в конкурсната програма.
* Некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със прекъсване на 12-та минута!
* Позволява се смесване на възрастовите категории 50%, като по-малките преминават в следващата възрастова категория!

Критерии за оценка:

1. Техника на изпълнение
2. Композиция и хореография /тематичен, сюжетно-тематичен, танц в проста форма/.
3. Сценично присъствие, артистичност и визия.

Жури: хореограф, педагог в областта на танца, режисьор.

Общи условия:
1. Организаторите си запазват правото да записват и излъчват изпълненията на фестивала.
2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите.
3. Разходите по пребиваването на колективите и придружаващите ги лица /пътни и дневни/ са за сметка на участниците.
4. Наградният фонд, техническото, сценичното и медицинското обезпечаване се поемат от организаторите.
5. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите колективи по време на мероприятието, заплащат нанесените щети.
6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.
7. Участниците осигуряват музикалните си записи на СD.
8. Участниците осигуряват табела, съдържаща информация за името на формацията и града, необходими за дефилето на Фестивала.
9. Редът на участие се определя от организационния екип след получаване на заявките.
10. Организаторите не поемат ангажимент за резервация на хотел.

11. Краен срок за подаване заявки за участие във Фестивала до28 май 2012 година
на e-mail: youth_house@abv.bg и на адрес: Младежки дом, бул. Втори юни №10, 3000 Враца

Програма на Форума:
- Представяне на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” – 8 юни 2012 г.;
- Официално откриване на Фестивала – 8 юни 2012 г.;
- Фестивална програма 8 – 9 юни 2012 г.;
- Дискотека за участниците във Форума – 8 юни 2012;
- Workshop – 9 юни 2012;
- Дефиле на участниците – 9 юни 2012;
- Конкурсна програма и награждаване – 8 юни 2012 г.;
- Закриване на Фестивала – 9 юни 2012 г.

* Организаторите осигуряват грамоти и сувенири за всички участници.

За контакти:
Младежки дом – Враца 092/62 70 35, 092/62 71 19
Заявка за участие


Горе