Младежки дом обяви конкурс за кратък разказ на тема: "Сбъднати мечти"

СТАТУТ

1. Конкурсът се провежда в две възрастови групи:
Първа възрастова група – лица на възраст от 14 до 19 навършени години.
Втора възрастова група – лица от 20 до 25 години.


2. Изисквания:
2.1. Формат:
• до три страници А4, шрифт Times New Roman 12
2.2. Придружаваща информация:
• трите имена на автора, възраст, личен телефон и e-mail за връзка.
2.3. Срок, форма и начин за предаване на творбите:
* на e-mail: youth_house@abv.bg, съгласно изискванията, до 24 март 2010 г.
* по пощата – с пощенско клеймо най-късно до 24 март 2010 г. включително, съгласно изискванията. * на място в Младежки дом - най-късно до 24 март 2010 г. включително, съгласно изискванията.


2.4. Всеки автор може да участва с максимум два разказа.


3. Награди - присъждат се първа, втора и трета награди, както следва:


Първа възрастова група :                                  Втора възрастова група:
І място – 60 лева                                               І място – 80 лева
ІІ място – 40 лева                                              ІІ място – 60 лева
ІІІ място – 30 лева                                             ІІІ място – 40 лева

4. Творби, които не отговарят на изискванията, не се допускат до участие.

5. Адрес за изпращане на творбите:
Младежки дом, бул. „Втори юни” № 10, 3000 Враца                                                                             

6. Награждаването на отличените творби ще се състои на 30 март 2010 година /вторник/ от 19:30 часа в Младежки дом.

За контакти и допълнителна информация: тел: 092/ 62 70 35 – М. Ангелова
e-mail: youth_house@abv.bg

 


Горе