Фестивал-конкурс за съвременна хореография "Враца танцува..."

                                                                                 

ВРАЦА ТАНЦУВА

Пети фестивал конкурс

за съвременна хореография - Враца

8-9 май

                  

                      Фестивалът има за цел да даде шанс за изява на значителен брой деца и

                      млади хора, и да допринесе за повишаване на мотивацията им да се занимават  

                      с конструктивна творческа дейност в съвременното танцово изкуство, като

                      превантивна мярка в борбата срещу порочните  зависимости (цигари,

                      алкохол,наркотици и др.) и агресията.Да презентира, популяризира, обогати и

                      усъвършенства    репертоара, да създаде сцена  за  творчески обмен, условия                                   

                      за професионален  диалог, партньорство и съвместни  творчески проекти.

 

            Организатори: Община Враца и Младежки дом – Враца

           Фестивалът се провежда през година в два фестивални дни в

           град Враца – Младежки дом.

От тук можете да изтеглите статут и заявка за участие във фестивала

          


Горе