ІV Регионален фолклорен събор "Пръски от извора"


СТАТУТ
на
ЧЕТВЪРТИ РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР
„ПРЪСКИ ОТ ИЗВОРА”
23 април 2010 г.
под личната егида на Кмета на Община Враца


ОРГАНИЗАТОРИ: Регионален инспекторат по образованието - Враца, Младежки дом – Враца, Център за работа с деца – Враца.
ЦЕЛ: Изява на най-добрите детски и младежки постижения в областта на българския фолклор /песни, танци, инструментални изпълнения, сценично представяне на обреди, обичаи и други/
УЧАСТНИЦИ: от 7 до 25 години.
МЯСТО: Паметника на Васил Левски – пред Централна поща
РЕГЛАМЕНТ:
1. В Събора могат да участват:
- детски и младежки фолклорни ансамбли;
- детски и младежки групи за народно пеене;
- детски и младежки инструментални групи;
- детски и младежки танцови състави;
- индивидуални изпълнители – певци, инструменталисти, разказвачи.
2. Съборът няма конкурсен характер.
3. Съборът се провежда в четири раздела:
- сценично представяне на обред или обичай – до 10 минути;
- народни песни /индивидуални изпълнители/ – до 3 минути;
- инструментални изпълнения /индивидуални изпълнители/ – до 3 минути;
- колективи /инструментални, певчески, танцови/ – до 10 минути.
4. Съпровод на изпълненията /на живо или запис CD/, народни носии и реквизит се осигуряват от участниците.
Заявка за участие


Горе