Рекламна кампания на МИКЦ - Враца

Рекламно-информационна кампания проведе екипът на Младежкия информационно-консултантски център – Враца в Община Хайредин.
На срещата присъстваха Кметът и Секретарят на Общината, Инспекторът на МВР – Хайредин, Училищното настоятелство на СОУ „Васил Воденичарски”, Директори на началните училища от Община Хайредин, както и родители на учениците от І до ХІІ клас от Общината.
Ръководителят на МИКЦ – Ваня Иванова запозна присъстващите с дейностите по Проекта. А консултантите Цвети Иванова – психолог, Румяна Тодорова – адвокат, Д-р Ирена Видинова – лекар и Илияна Райкова дискутираха темите: „Агресия”, „Общуване”, „Здравословно хранене”, Закона за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни с родителите на учащите младежи.


Горе