Представихме книгата „Беше вчера” на Анета Дилова

Биографичната книга на Анета Дилова „Беше вчера” бе представена пред врачанска публика. Синята зала на Младежкия дом се оказа тясна да побере приятелите на литературата, но най-вече приятелите на Анета Дилова.

Председателят на КДК Емилия Ралчева представи в резюме биографията и книгата на Анета Дилова.

Литературоведът Василка Цачева направи анализ на биографичното произведение, като го илюстрира с откъси от книгата. Присъстващите научиха какво е било вчера за Анета Дилова – нейните спомени за явления и събития, за времето и хората, за шанса й да срещне личности с национален и международен авторитет. Животът вчера - такъв, какъвто авторката го е видяла и преживяла.

Писма от състуденти на Дилова от Софийския университет с мнения за книгата прочете Илияна Райкова - зам.-директор на Младежкия дом. Свои мнения за поредното издание на авторката споделиха журналистите Илия Борисов и Евдокия Марангозова, Мариела Ценова и други.

Анета Дилова получи поздравителни адреси от организаторите на събитието - Клуб на дейците на културата и Младежки дом-Враца, както и много цветя от своите приятели и почитатели, дошли да уважат авторката в празничната вечер.Горе