Отчетно-изборно събрание на УОбС - Враца

На 3 ноември 2011 година от 19:00 часа  в Младежки дом ще се проведе отчетно-изборно събрание на Ученически общински съвет - Враца. На събранието ще бъде оотчетена дейността на съвета за учебната 2010/2011 година и ще бъде сформиран Ученически общински съвет за учебната 2011/2012 година.

Необходимо е в деня на събранието представителите на  училищата да представят следните данни:
• справка, съдържаща трите имена, класа и опита в ученическото самоуправление на двамата ученика;
• протокол на училищната структура за състоялия се избор.

 


Горе