Наградиха участниците в 48-ми Национален рецитал-конкурс за Ботева и възрожденска поезия и проза

На 29 май 2010 г. в Младежки дом – Враца се проведе 48-ми Национален рецитал-конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза за любители.
Жури в състав:
Председател: доц. Фанка Хаджиниколова – преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” - София
Членове: 1. доц. Емил Митрополитски - преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” - София
2. Борислав Борисов – актьор в Драматично-куклен театър – Враца

оцени, класира и награди следните участници:
І. Индивидуални изпълнители до 14 години
Първа награда: не присъди
Втора награда: София Чавдарова Дарелова - ОДК, КТ „Палечко” – Варна
Втора награда: Катерина Тихомирова Тодорова – ОУ „Захари Стоянов” - Варна
Трета награда: Владислав Емилов Славчев – ДТГ „Жар”, при СОУ „Л. Каравелов” – Варна
Трета награда: Радослав Тошков радев – ОУ „Стефан Караджа” - Варна
Поощрителна награда: Моника Стефанова Василева – ОУ „Цар Симеон” - Варна
Поощрителна награда: Минко Ангелов Ангелов – Народно читалище „Н. Й. Вапцаров” - Дългопол
Поощрителна награда: Бояна Михайлова Никова – ОДК, ДЮТ „Златното ключе” – Варна
Поощрителна награда: Цветан Момчилов Тодоров – ОУ „Хр. Ботев” – с. Баница

ІІ. Индивидуални изпълнители над 14 години
Първа награда: Максима Руменова Боева – ОДК, ДЮТ „Златното ключе” - Варна
Втора награда: Цветелин Замфиров Бранков – ОДК „Ние врабчета” - Монтана
Трета награда : Теодора Иванова Пешева – Враца
Трета награда: Ирина Маринова Петрова – Читалище „Съзнание-1912” – с. Михайлово
Поощрителна награда: Йоана Иванова Христова – ІV ЕГ - Варна

ІІІ. Групови изпълнения:
Първа награда: не се присъжда
Втора награда: не се присъжда
Трета награда: не се присъжда
Поощрителна награда: Детска творческа група „Жар” - Видин
Поощрителна награда: Група за художествено слово, при Народно читалище „Н. Й. Вапцаров” – Дългопол
Поощрителна награда: Детска група за художествено слово, при Народно читалище „Борба – 1896” – гр. Кнежа

 


Горе