Наградените в ХІ Национален поетичен конкурс "Любовта..." получиха грамоти и награди

На 22.02.2011 година жури в състав:
Председател: Яна Кременска – поетеса - Враца
членове:
Илиана Илиева – редактор на електронно списание „Литернет” - София
Иван Пенев – поет - Враца
след задълбочена преценка и селектиране на участниците в ХІ Национален поетичен конкурс „Любовта...„ Враца 2011 година присъди следните награди:

1–во място – Ивалина Руменова Иванова - ПГ по търговия и ресторантьорство – гр. Враца
2–ро място – Поля Тихомирова Кузманова - ПГ по търговия и ресторантьорство – гр. Враца
2–ро място – Нина Василева - ПГ по търговия и ресторантьорство – гр. Враца
3–то място – Мирослава Георгиева Няголова–гр.Силистра

поощрителни награди :

1. Тихомир Емилов Атанасов – ПГ по търговия и ресторантьорство – гр. Враца
2. Габриела Юлиянова Тодорова – ПГ по търговия и ресторантьорство – гр. Враца
3. Моника Панескова – ПГ по търговия и ресторантьорство – гр. Враца
4. Зорница Иля Венциславова – СОУ „Христо Ботев” - гр. Враца
5. Ивон Емилова Цветанова - СОУ „Христо Ботев” - гр. Враца
6. Светлана Георгиева Няголова – гр. Силистра

 Горе