Младежкият дом награди отличилите се в Х национален поетичен конкурс "Любовта..."

  1.  

На 5 март 2010 година бяха връчени наградите на отличените в Х национален поетичен конкурс "Любовта...".

Любителите на поетичното слово стоплиха сърцата си с красивите стихове на наградените, както и на утвърдени вече поети.

В първа възрастова група - от 15 до 18 години бяха наградени:

Първо място - Ренета Бакалова от Пловдив

Второ място - Емилия Найденова от София

Трето място - Биляна Тодорова от Варна

В този раздел на Конкурса бяха присъдени и 3 поощрителни награди на Ефстатия Асенова, Нели Петкова и  Паула Фазлич от Враца

Във втората възрастова група - от 19 до 30 награди получиха:

Първо място - Надежда Тодорова - Велико Търново

Второ място - Елица Мавродиева - Кърджали

Трето място - Елица Стоянова - Пловдив


Горе