Дискусионен клуб "Да мислим възпитанието"

Темата на 14 април 2011 год. - четвъртък:

Възстановителното правосъдие – НАКАЗАНИЕ ИЛИ СПРАВЕДЛИВОСТ
Световна практика, български опит и прилагани практики от ДРОПЛС в град Враца за деца в конфликт със закона.

Презентатор: Елена Йончева,
Изпълнителен директор на ДРОПЛС
Член на RLT за Източна Европа и Средна Азия
Prison Fellowship International

Съществуват много дефиниции за Възстановителното правосъдие (Restorative Justice).
Обикновенно се опрделя като ориентиран към решаване на последиците от престъплението подход, който включва заинтересованите страни и общността и активното сътрудничество с държавните агенции.

Други го определят като форма на наказателното правосъдие, базирано на възстановяване на вредите, причинени от престъплението. То е процес, при който „нещата се изправят” по най-добър начин.

Съществува и дефиниция, според която Възстановителното правосъдие е начин за поправяне на „счупеното”, за лекуване на „раните” и отстраняване на причините за злото. То използва „лечението” като алтернатива на наказанатието.

Възможностите на Възстановителното правосъдие за възпитание и предотвратяване криминализацията на деца и младежи.

На 17.04.2011 ще бъде представен и случаят „Елмира”, Онтарио, който преобръща съдебната система и наказателна практика за деца с девиантно и делниквентно поведение в Канада.
Как се е развила практиката 40 години след случая „Елмира” и как се прилага в град Враца от екипа на ДРОПЛС и партньорите от гражданска мрежа „Активна общност Враца” и държавните институции.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК, ОТ 18.00 ЧАСА В МЛАДЕЖКИ ДОМ, СИНЯ ЗАЛА
Мисията на гражданска мрежа „Активна общност Враца” е създаване на условия и мерки за ефективна превенция от извършване на противообществени прояви сред деца и младежи на територията на община Враца в рамките на общността.
 


Горе